Villa Fura

Villa Fura vzw is een organisatie die jongvolwassen met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen een warme en veilige thuis wil aanbieden. We willen voor hen een plek creëren waar ze de nodige begeleiding en zorg zullen verkrijgen om een gelukkig en betekenisvol zelfstandig leven uit te bouwen.

Steun ons

Om dit project waar te maken, combineren wij de realisatie van dit project met de dagelijkse zorg voor onze eigen kinderen. Het vervolledigen van dit woonproject kunnen we echter niet alleen. Het vraagt enorm veel inspanning en financiële ondersteuning. Iedere helpende hand is daarom meer dan welkom.

Wat we willen bereiken

Samenwonen

In groep kunnen samenleven en - wonen is een belangrijke vaardigheid in het leven, ook voor mensen met een beperking. Met ons woonproject streven wij naar gemeenschappelijk wonen waarbij ieders sterkte wordt ingezet, zodat elke bewoner zich verder kan ontplooien en waarbij de levenskwaliteit van iedereen wordt vergroot.

Huisvesting

Door de samenwerking met de sociale huisvestingmaatschappij Elk zijn Huis cvba zullen de bewoners van Villa Fura de woonruimtes aan sociale huurvoorwaarden kunnen huren. Zij bezitten elke over hun eigen ruimte om zelfstandig te leven, met een aparte ruimte voor de begeleiders en gemeenschappelijke ruimtes om samen te komen.

Begeleiding

De begeleiding van de bewoners zal verzorgd worden door de vergunde zorgaanbieder De Kerselaar vzw. Zij nemen de rol van professionele zorgverlener voor de bewoners van Villa Fura op zich. Concreet zullen zij instaan voor de begeleiding en de opvolging van het begeleidend personeel, de pedagogische ondersteuning van de bewoners, en de zorgcontinuïteit.

Integratie

Door de bewoners een taak te geven in een winkel, maar ook bijvoorbeeld op een school of woonzorgcentrum, verhogen we de inclusie in de maatschappij en de vermenselijking van de bewoners en iedereen die met hen samenwerkt. Samenwerken met personen met een beperking is verrijkend - het doet je relativeren en de kleine dingen meer waarderen.

Met dank aan onze partners

Villa Fura vzw Mail ons
BE08 0689 3148 9613
BIC GKCCBEBB

Onze Lieve Vrouwestraat 15
3080 Tervuren

Ondernemingsnr : 0659.728.177      
RPR : gerechtelijk arrondissement Leuven