Villa Fura vzw wil in Tervuren een inclusief en duurzaam woon- en zorgproject  realiseren voor acht personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het doel is deze personen te laten participeren aan het maatschappelijk leven vanuit een veilige thuis. Deze thuis vorm geven doen we onder andere door de aangepaste woonvorm, zowel door de bewoners als door de professionele zorg en de ruime omkadering. Onze bewoners staan centraal en nemen - zij het ondersteund - de regie maximaal in eigen handen.

Samenwonen

Omdat samenwonen voor onze doelgroep complex is en flexibiliteit vereist, werken we bundelden de krachten met de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis cvba uit Tervuren. Elk Zijn Huis cvba verhuren en verkopen woongelegenheden onder sociale en Vlabinvest voorwaarden. Dankzij deze samenwerking kunnen de bewoners van Villa Fura vzw de woonruimtes aan sociale huurvoorwaarden huren. Dit is een grote troef omdat de meeste initiatieven heel erg duur kunnen zijn. Als de zorgnood wijzigt, kan op een flexibele manier de overstap gemaakt worden naar de nodige aanpassingen.

Huisvesting

Het woonproject bevat acht studio's voorzien van alle comfort voor personen met een beperking waar zij zelfstandig en begeleid kunnen wonen, . Alle studio's hebben een eigen badkamer, keuken, slaapkamer, leefruimte, en bergruimte en dit alles om de zelfstandigheid van de bewoners te optimaliseren. Er zijn eveneens gemeenschappelijke ruimtes, een speciale zorgbadkamer voor personen met een grotere zorgbehoefte en een extra ruimte voor de vergunde zorgaanbieder.

Begeleiding

Voor de professionele zorgverlening werken we samen met De Kerselaar vzw en Centrum Ganspoel. Concreet zullen zij instaan voor de inventarisering van de zorg, human resources, opvolging van het begeleidend personeel, de pedagogische ondersteuning van de bewoners en de zorgcontinuïteit. Zorgaanbieder De Kerselaar vzw heeft reeds reeds veel ervaring betreffende Begeleid Wonen en is dus de ideale partner in dit project.

Integratie

Participatie en inclusie kunnen alleen vorm krijgen wanneer iedereen geïntegreerd kan leven, werken, sporten, ontspannen, etc. Daarom willen we ook duurzaam te werk gaan en dit niet alleen op vlak van ruimte-en energiegebruik: de bewoners kunnen participeren in de lokale economie door hun diensten aan te bieden, bijvoorbeeld via begeleid werken. Zo versterken we samen de social cohesie, integratie, en verbondenheid binnen de gemeenschap.

Persoonsvolgend budget

De Vlaamse overheid voorziet dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken, het zogenaamde Persoonsvolgend budget (PVB). Deze ondersteuning wordt echter gefaseerd ingevoerd en op dit moment is er nog altijd een wachtlijst van 14 000 personen. Bovendien is er geen transparantie omtrent de wachttijd. Om dit pilootproject te laten slagen, zullen de Persoonsvolgend Budgetten (PVB) van alle bewoners solidair ingezet worden. Om een PVB te verkrijgen, is er een toelatingsprocedure. Deze toelatingsprocedure omvat een diepgaand onderzoek van de persoon met een beperking. Het onderzoek gebeurt door een multidisciplinair team, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Om ervoor te zorgen dat voor elke bewoner een Persoonsvolgend Budget kan worden voorzien, zijn we actief op zoek naar alternatieve financiering. Naast structurele ondersteuning, aanvaarden we ook giften die worden gebundeld om een financiële reserve aan te leggen voor het inkopen van de zorg. Daarnaast trachten we ook fondsen te werven via acties en evenementen.

Wil je ons hier graag in steunen met een financiële bijdrage of als vrijwilliger?

Word bewoner

Ben jij of ken je iemand die interesse heeft om in Villa Fura te wonen? Alle jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zijn welkom. Om in aanmerking te komen, wordt een diepgaand onderzoek opgesteld om een beeld te krijgen van de zorgnoden. Zo kunnen wij de nodige zorg en steun voorzien.

Voor meer informatie over wonen in Villa Fura, contacteer ons via mail.

Villa Fura vzw Mail ons
BE08 0689 3148 9613
BIC GKCCBEBB

Onze Lieve Vrouwestraat 15
3080 Tervuren

Ondernemingsnr : 0659.728.177      
RPR : gerechtelijk arrondissement Leuven